Et samarbejde

mellem Norddjurs Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Djurslands Landboforening

Fåreavl

Spelsaufåret er meget frugtbar, har gode moderegenskaber og lette lemninger. De føder ofte 2 lam. Vædderen har et stærkt flokinstinkt, der betyder, at han til enhver tid vil passe på og forsvare sin flok. Kødet er meget velsmagende, fedtfattigt og oftest af høj kvalitet."

Naturoplevelser

I 1981 kom spelsauen til Danmark, og kaldes i dag for "Gammelnorsk Spelsau. Navnet skyldes, at det norske genressourceudvalg i 2000 tildelte midler for at redde den oprindelige norske spelsau."

Anparter

Pris for 1 stk. anpart er 500 kr. svarende til et halvt moderfår af Spelsauracen.

Kontingentet for medlemsskab er pt.:
125 kr. om året for medlemmer
250 kr om året for foreninger.

Ved køb af anpart kontakt:

Formand
Lars Sloth
larssloth19@gmail.com
Tlf. 30224498

Kasser
Lene Udbye
frifelt18@mail.dk
Tlf. 86323018