Et samarbejde

mellem Norddjurs Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Djurslands Landboforening

Fåreavl

Spelsaufåret er meget frugtbar, har gode moderegenskaber og lette lemninger. De føder ofte 2 lam. Vædderen har et stærkt flokinstinkt, der betyder, at han til enhver tid vil passe på og forsvare sin flok. Kødet er meget velsmagende, fedtfattigt og oftest af høj kvalitet."

Naturoplevelser

I 1981 kom spelsauen til Danmark, og kaldes i dag for "Gammelnorsk Spelsau. Navnet skyldes, at det norske genressourceudvalg i 2000 tildelte midler for at redde den oprindelige norske spelsau."

Arbejdsgrupper

Dyregruppen

Lars Sloth
larssloth19@gmail.com

Niels Anton Andersen
nielsanton.andersen@stofanet.dk

Poul Caspersen
hca@statsbiblioteket.dk

Jens Rasmussen
l1@stofanet.dk
mc@norddjurs.dk

Flemming Jensen
fa.jensen@Hotmail.com

Flemming Trillingsgaard
ft@uu-Djursland.dk

Niels Poulsen
nipo@primanet.dk

Bente Pedersen

Tage Skifter

Anne Lise Jensen

 

 Aktivitetsgruppen

Vibeke Rasmussen
bogv@stofanet.dk

Anni Sloth
larssloth19@stofanet.dk

Ellen Christiansen
ellen.christiansen2@skolekom.dk

Anna Lund
anna.lund.hansen@gmail.com

Jette Tarnow
nielsanton.andersen@stofanet.dk

Else Hauerslev
else.Hauerslev@gmail.com

Dorthe Kolind
dorthekolind@gmail.com

 

Salgsudvalg

Karen Nørholm
karen@diavision.dk

Lene Udbye
frifelt18@mail.dk

 

PR udvalg

Jette Tarnow
jettetarnow@gmail.com

Karen Nørholm
karen@diavision.dk

Vagn Rohde
vagnrohde@g.mail.com