Lam

De første lam d. 12. marts 2018

2017Foraar

Fårene lukkes ud på heden:

 

Efterår

Lammene på græs ved Herlufholm:

Fårene køres på stald:

og klippes