2017-Efterår

Lammene på græs ved Herlufholm:

Fårene køres på stald:

og klippes