Arbejdsgrupper

Dyregruppen

Lars Sloth
Niels Anton Andersen
Jens Rasmussen
Flemming Trillingsgaard
Niels Poulsen
Bente Pedersen
Tage Skifter
Anne Lise Jensen
Helga Toft
Lasse Kalmar Kastanje

 Aktivitetsgruppen

Anni Sloth
Ellen Christiansen
Jette Tarnow
Else Hauerslev
Dorthe Kolind
Lise Jensen

Salgsudvalg

Karen Nørholm
Lene Udbye
Jørgen Lolle

PR udvalg

Vagn Rohde
Tage Skifter