Et samarbejde

mellem Norddjurs Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Djurslands Landboforening

Fåreavl

Spelsaufåret er meget frugtbar, har gode moderegenskaber og lette lemninger. De føder ofte 2 lam. Vædderen har et stærkt flokinstinkt, der betyder, at han til enhver tid vil passe på og forsvare sin flok. Kødet er meget velsmagende, fedtfattigt og oftest af høj kvalitet."

Naturoplevelser

I 1981 kom spelsauen til Danmark, og kaldes i dag for "Gammelnorsk Spelsau. Navnet skyldes, at det norske genressourceudvalg i 2000 tildelte midler for at redde den oprindelige norske spelsau."

Om heden

Fuglsang Hede ligger midt i Grenaa plantage og er et fredet område med en udsat naturtype.

For at bevare heden, er det nødvendigt at gøre noget aktivt, ellers vil den springe i skov med tiden.

Spelsaufårene er velegnet til naturpleje. De græsser på en måde, så lyng og andre hedeplanter får lov til at blive stående, hvorimod græsser og uønsket træopvækst forsvinder.